\
Sajt je u izradi!
Naši programi koji su trenutno u izradi :
Naziv: SAMP Advanced UCP
Platforma: JAVA
Faza razvoja: Planiranje/GUI
Informacije: Program za SAMP servere. Prikazuje informacije o registrovanim igračima u JAVA programu. Za povezivanje se koristi МYSQL, planirana podrška i za servere sa FILE sistemom.